راهنمای نصب مخزن

برای مشاهده نکات و روش راهنمای نصب مخزن پلی اتیلن به صورت تصویری با ما همراه باشید.

گام اول

سطح زیر مخازن باید کاملا صاف , تراز و قسمت تحتانی مخازن دارای پوشش یکنواختی باشد.

به عکس توجه کنید
گام اول راهنمای نصب مخزن
گام دوم

از افزایش ارتفاع یا تراز کردن مخازن با تکه های سنگ و مصالح جدا خودداری نمائید

به عکس توجه کنید
گام دوم راهنمای نصب مخزن
گام سوم

باید مخازن را از شعله های آتش و جریان الکتریسیته دور نگه داشت

به عکس توجه کنید
گام سوم راهنمای نصب مخزن
گام چهارم

نباید مخازن در مجاورت اجسام تیز و برنده قرار گیرند.

به عکس توجه کنید
گام چهارم راهنمای نصب مخزن
گام پنجم

جهت جلوگیری از ایجاد و رشد جلبک درب مخازن کاملا بسته باشد.

به عکس توجه کنید
گام پنجم راهنمای نصب مخزن
گام ششم

مخازنی که در ارتفاع قرار میگیرند را حتما به سازه متصل نمایید.

به عکس توجه کنید
گام هفتم

مخازن حاوی مایعات که برای حمل و نقل استفاده می شوند , فاقد گارانتی است.

به عکس توجه کنید
گام هفتم راهنمای نصب مخزن
گام هشتم

این مخازن جهت ذخیره انواع مایعات با پایه (وزن) آب ساخته شده است. برای سایر مایعات حتما با ما مشورت کنید.

به عکس توجه کنید
گام هشتم راهنمای نصب مخزن
گام نهم

این محصولات قابلیت استفاده در بازه دمایی -32 و 70+ درجه محیطی را دارند.

به عکس توجه کنید
گام نهم راهنمای نصب مخزن
گام دهم

از پرتاب مخازن حین تخلیه جدا خودداری شود.

به عکس توجه کنید
گام دهم راهنمای نصب مخزن
گام یازدهم

از جابه جایی مخازن غیر نیسانی , پر با حاوی مواد ذخیره شده با هر وسیله ای جدا خودداری شود

به عکس توجه کنید
گام یازدهم راهنمای نصب مخزن
گام دوازدهم

از ایستادن و قرار دادن اجسام بر روی مخازن جدا خودداری فرمایید.

به عکس توجه کنید
گام دوازدهم راهنمای نصب مخزن
گام سیزدهم

برای مایعات با دانسیته بیشتر از آب , مخازن عمودی انتخاب مناسب تری هستند.

به عکس توجه کنید
گام سیزدهم راهنمای نصب مخزن
گام چهاردهم

از غلطاندن و کشیدن مخازن روی زمین جدا خودداری فرمایید.

به عکس توجه کنید
گام چهاردهم راهنمای نصب مخزن
گام پانزدهم

برای نصب میکسر , مخازن عمودی و قیفی انتخاب مناسبی هستند .

به عکس توجه کنید
گام پانزدهم راهنمای نصب مخزن
گام شانزدهم

در صورت استفاده از مخازن به صورت دفنی , مخزن و دیواره محل دفن حداقل 20 سانتی متر فاصله داشته باشند

به عکس توجه کنید
گام شانزدهم راهنمای نصب مخزن
گام هفدهم

این مخازن تحت فشار نبوده و نباید تحت هرگونه فشار داخلی یا داخلی قرار گیرد.

به عکس توجه کنید
گام هفدهم راهنمای نصب مخزن
گام هجدهم

مواد ذخیره شده در مخزن فاقد گارانتی می باشند.

به عکس توجه کنید
گام هجدهم راهنمای نصب مخزن
گام نوزدهم

نصب هر گونه اتصالات استاندارد روی مخزن با رعایت اینکه به بدنه مخزن فشاری ایجاد نشود بلامانع است.

به عکس توجه کنید
گام نوزدهم راهنمای نصب مخزن
گام بیستم

برای وان های پلی اتیلن بهتر است از فریم نگهدارنده جهت جلوگیری از تغییر شکل استفاده نمایید.

به عکس توجه کنید
گام بیستم راهنمای نصب مخزن
گام بیست و یکم

برای گردش مایع در مخزن بهتر است اتصال ورودی و خروجی مقابل هم در دو طرف مخزن قرار گیرد.

به عکس توجه کنید
گام بیست و یکم راهنمای نصب مخزن
گام بیست و دوم

سکوی زیر مخزن باید بزرگتر از سطح تحتانی مخزن باشد.

به عکس توجه کنید
گام بیست و دوم راهنمای نصب مخزن
گام بیست و سوم

از پل زدن مخزن روی دیوار جدا خودداری نمایید.

به عکس توجه کنید
گام بیست و سوم راهنمای نصب مخزن